Arătaţi în ce măsură condiţia femeii, în trecut, exprimĂ UNIVERSUL Generat spirituel de ortodoxie. Consultați exemplul nostru de test pentru profilul gestionarea proiectelor/programelor: întrebări de testare a cunoștințelor în Materie de gestionare a proiectelor/programelor (planificare, monitorizare, Coruptia etc. Ex: Pornind de la romanul ion de Liviu Rebreanu, scrieţi un eseu de trei – Patru pagini în Care să prezentaţi ipostazele dragostei în viziunea autorului. Cf. A. Probele scrise vizează posibilitatea aplicării cunoştinţelor de limbă, comunicare şi literatură, Într-o viziune modulară, în Activităţi de receptare şi producere de Text scris-literar si nnonliterar. Completati spatiile punctae cu formeLe corecte ALE pronumelui Personal de politete la cazul cerut de context etc. Ex: Construiţi Cinci enunţuri în Care expresiile cu cuvîntul Cap să aibă sensuri diferite. Consultați exemplul nostru de test pentru profilul Secretari/Personal administrativ: întrebări légat de o serie de Sarcini de secrétariat/administrative cum ar fi organizarea de reuniuni, pregătirea misiunilor, gestionarea și arhivarea documentelor și e-mailurilor, trierea corespondenței, ținerea unei evidențe a întâlnirilor etc. Informaţiile, raportate la obiectivele cadru şi de referinţă, vor fi înregistrate în fişa de Evaluare, sau SCARA de clasificare, puncte de referinţă pentru notarea elevilor. Ex.: Realizeza un poster/un AFIS pentru un spectacol, la Alegria. Ex.: argumentat, i intr-un Text de maximum doua pagini, ca Poezia…….

Consultați exemplul nostru de test pentru profilul drept: întrebări de testare a cunoștințelor de léglație Europeană, națională și internațională, care pot Acoperi și subiecte politice sau Economice. Pentru detalii cu privire la Testele prevăzute pentru o anumită procedură de selecție, consultați Întotdeauna anunțul de souscrit sau cererea de exprimare a interesului. Permanent (EPSO/CAST/P1-P17/2017-EPSO/CAST/19Ème/a/2018-EPSO/CAST/P21/2016/2020): testul de competență pentru agenții contractuali comprennent o serie de 25 de întrebări cu variante multiple de răspuns, concereputation pentru TestArea competenței de a face față sarcinilor Asociate profilului respectiv. Se va avea în vedere, de asemenea, munca de elaborare şi de redactare a textelor. Consultați exemplul nostru de test pentru profilul Personal de îngrijire a copiilor: întrebări referitoare la aspecte precum îngrijirea copiilor în structurile cu programe de încadrare a elevilor după orele de școală (de Tip „post-School“) și pentru Centre de activități în AER Liber (copii cu vârste cuprinse între 3 Ani și jumătate și 14 Ani), educarea în grădiniţe și îngrijirea și educarea copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 Ani în creșe.