Pledoarie pentru apărarea autorului excepţiei de neconstituţionalitateOnorată curte, Distins Auditoriu, în calitate de reprezentanţi ai autorului excepţiei de neconstituţionalitate, Domnul M.P., parte în dosar, susţinem următoarea pledoarie, prin care sollicităm onoratei instanţe admiserea excepţiei de neconstituţionalitate a articolelor 5, 10, 15, 20 DIN Legea Nr. 20/2006, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 93 DIN 2 aprilie 2006. I. Sesizarea şi competenţa Curţii Constituţionale de a rezolva cazul la Data de 23 Martie 2001, MP, proprietarul unui salon de masaj, ridică Într-un proces civil pe care îl opune Asociaţiei de proprietari a blocului X în Care foncţiona Salonul de masaj şi Care are ca obiect dispuarea hotărârii asociaţiei de instalare a unui sistem de supraveghere video cu privire la care nu fusese consultat, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 10, art. 15, art 20 DIN Legea Nr. 20/2006, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 93 DIN 2 aprilie 2006. Precizăm că Judecătoria Y a dispus sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată de M.P.

faţă de această decizie, Asociaţia de proprietari a blocului X, depune la dosar o copie a unei decizii a Tribunalului Z prin care acesta a GESPUB recursul declarat de Asociaţia de proprietari împotriva încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale şi a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale de către Judecătoria Y. Întrucât excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de către una DIN parţi, iar Judecătoria Y a GESPUB această Cerere de trimitere a excepţiei la Curtea Constituţională, considerăm că sunt îndeplinite cerinţele LEGALE prin care se poate sesiza Curtea Constituţională. Decizia Tribunalului Z prin care admite recursul declarat Asociaţiei de proprietari împotriva încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale nu are fondement Legal, întrucât Legea Nr. 47/1992 privind organizarea şi foncţionarea Curţii Constituţionale prevede la art. 29 alin. (5) că, doar în cazul în Care excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, neîndeplinind condiţiile necesare, iar instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, această încheiere poate fi atacată prin revient la instanţa imediat Superioară, în Termen de 48 de Ore de la pronunţare, iar recursul se judecă în Termen de 3 zile. pledoarie, expunerea orală, în şedinţa de judecată, a concluziilor Care privesc motivarea-în fapt şi în drept-a tezei pe care avocatul o propune instanţei de judecată ca soluţie a procesului, de PE poziţia procesuală a părţii căreia îi apără interesele. P. este Oratorie şi EA presupune, deopotrivă, talent, cultură Juridică şi o pregătire temeinică, précepdată de studierea dosarului cauzei. în mod obişnuit, p.

cuprinde Patru părţi: a) introducerea (sau exordiu) în Care avocatul urmăreşte să FACA cunoscut, Într-o Fórmula sintetică, conţinutul procesului, să fixeze atenţia judecătorilor şi, în acelaşi timp, să creeze o atmosferă favorabilă părţii căreia îi apără interesele; b) expunerea faptelor Care au GÉNÉRAT conflictul şi, în spécial, a acelora care sunt relevante pentru poziţia procesuală a clientului său; c) discuţia, în cadrul căreia se face Analiza probelor Care dovedesc faptele aşa cum au fost expuse şi sunt combătute afirmaţiile făcute sau anticiper ALE părţii défavorable; tot în cadrul discuţiei vor fi arătate şi normele Juridice Care ISI găsesc Aplicarea în cauză, ce interpretare da Doctrina problemelor controversate, precum şi care este jurispru-denţa în Materie; d) concluzia, care este, în principiu, unscurt Rezumat al elementelor şi argumentelor esenţiale ALE procesului, urmat de soluţia Care se aşteaptă de la instanţă.